کاربرد پمپ های گریز از مرکز

پمپ های گریز از مرکز به لحاظ کاربرد گسترده ، هزینه پایین ، و نگهداری وتعمیرات آسان ، اغلب در واحدهای صنعتی به کار گرفته می شوند.بیشتر این پمپ ها برای انتقال آب وسایر سیالات سبک به کارمی روند . پمپ های مزبور را می توان برای پمپاژ دو قاب ، خمیر وتراشهای چوب و یا مواد سنگین دیگر به کار گرفت . اما هنگام پمپاژ این مواد باید شرایط خاصی را در نظر گرفت . تغییرپمپ های استاندارد به منظور انتقال مواد سنگین معمولابه پروانه هایی با اندازه و اشکال متفاوت نیاز دارد .

شما حتما بعنوان عضوی از گروه نگهداری تعمیرات تا کنون یک پمپ گریز از مرکز را تعمیر کرده اید و یا در انجام تعمیر ان یاری رسانده اید .شاید متوجه شده اید که پس از پیاده کردن لوله ها و بدنه پمپ ، کار بر روی قسمتهای داخلی آن نسبتا ساده است . همین سادگی تعمیرات ونیاز اندک به نگهداری وتعمیرات باعث شده است که کاربرد پمپ های گریز از مرکز تا این حد گسترش یابد . در اینجا به شرح قطعات داخلی و ساختمان پمپ می پردازیم

/ 0 نظر / 35 بازدید