بویلر و وظیفه آن (قسمت اول)

طراحی بویلر ، سیکل آب و بخار ، ظرفیت تولید بخار، و مشخصات فیزیکی محصول تولید شده یعنی بخار فاکتورهائی هستند که مشخص کننده میزان درست بودن طراحی را بیان می کند .برای بالاتر رفتن دما و فشار خروجی بخار تولید شده علاوه برمسئله طراحی فیزیکی بویلر ، عوامل دیگری همچون میزان هوا و سوخت وارد شده به کوره نیز از اهمیت بالائی برخوردار هستند .بویلر های مدرن امروزی به گونه ای توسعه یافته اند که قابلیت انعطاف پذیری بالائی دارند و شرایط بخار تولیدی در آنها به گونه ای است که از راندمان بالای حرارتی نیز برخوردار هستند.

/ 0 نظر / 24 بازدید